UMHA - Een gezond leven voor iedereen

De Stichting UMHA zet zich in voor een gezond leven voor iedereen. Anno 2018 sterven er nog steeds elke dag 800 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van vervuild water, het ontbreken van goede toiletvoorzieningen en slechte hygiënische omstandigheden. Stichting UMHA is in 2007 opgericht om dit probleem aan te pakken in Afrika. Stichting UMHA zorgt voor voorlichting en middelen om het leven gezond te maken. We brengen hygiënische pakketten, waterfilters, waterpunten en andere materialen naar Afrika om gezond leven mogelijk te maken. We helpen de mensen door te zorgen voor schoon drinkwater en hygiënische toiletvoorzieningen. We werken aan een schone leefomgeving en levende natuur waar goed voor gezorgd wordt. Een leefomgeving en natuur waar mensen naar omkijken, omdat het belangrijk is. Wij hebben projecten lopen in Nigeria, Ghana, Congo en Somalië. Het afvalprobleem in Afrika is enorm en het natuurlijk leven gaat op veel plekken hard achteruit. Samen met de mensen daar ruimen wij de vervuilde leefomgeving en de natuur op. Onze projecten zijn langjarige projecten. De leden van onze projectteams leden spreken de lokale taal van de mensen. Ook projectleiders hebben deze achtergrond: ze spreken de taal van de mensen maar zijn tegelijkertijd in Europa opgeleid. UMHA zet mensen in, Afrikanen, die beide kanten van onze wereld snappen. Lokale mensen zijn altijd onderdeel van het team. Na een training kunnen zij de mensen vertellen waarom hygiene en een schone omgeving zo belangrijk zijn. Zo garanderen wij de duurzaamheid en de continuïteit van onze projecten.